TÜBİTAK 115Y629 Yaygın Etki

 

Proje süresince elde edilen bulgular 2016 yılında düzenlenen I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, 2016 yılında düzenlenen II. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı ve 2018 yılında düzenlenen III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’nda sunulmuştur.  

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  • Selin Küçükavşar, Arzu Karahan, Sinan Arkın, Barış Salihoğlu, Kuzey Doğu Levant Baseni’nin Prokaryotik Biyolojik Çeşitliliğinin 16S rRNA Amplikon Dizileme Yöntemi ile Araştırılması- Öncül Sonuçlar, (2018), III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir.
  • Valeria Ibello, Selin Küçükavşar, Arzu Karahan, Hasan Örek , Sinan Arkın, Barış Salihoğlu, Levant Baseninde Nitrifikasyon ve Azot Fiksasyonu: Zaman Serisi Çalışması, (2018), III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir.
  • Selin Küçükavşar, Sinan Arkın, Barış Salihoğlu, Arzu Karahan., Denizlerdeki mikrobiyal reaksiyonların yeni yaklaşımlar kullanılarak araştırılması: genetik, biyojeokimya ve modelleme, (2016), II. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara.
  • Selin Küçükavşar, Arzu Karahan, Sinan Arkın, Barış Salihoğlu., Denizlerdeki Mikrobiyal Döngülerin Genetik Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması, (2016), I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.