Amaç ve Hedefler

AMAÇ

DEKOSİM merkezinin ana amacı; ulusal kurum ve sektörlere yenilikçi çözümler sunan, uluslararası deniz biliminde öncü konumda bir deniz bilim araştırma altyapısı olmaktır. Yanı sıra merkez; bütünleşmiş bir gözlem ve tahmin sistemi altyapı ağını kurarak ulusal deniz kaynakların yönetimi için yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir Mavi Ekonomi'ye yönelik gerekli bilimsel bilgiyi üretmek ve denize dayalı ekonominin gelişim çalışmalarında öncü olmak merkezin amaçları arasında yer almaktadır.

 

HEDEFLER
  • Uzun süreli iklim gözlem ve öngörü sitemlerini geliştirmek 

  • Avrupa araştırma altyapılarına entegrasyon gerçekleştirmek (ör. ERICler)

  • Sürdürülebilir Mavi Ekonomi’ye yönelik gerçekçi ve güvenilir strateji ve politikalar geliştirilmesine katkı vermek; tüm ulusal denizlerde ve yerelde bunların uygulama planlarını ortaya koymaya ve sürekli geliştirmeye hazır bir altyapı

  • Deniz ekosistem ve iklim araştırmaları konusunda gerekli bilim, teknoloji araştırma, geliştirme için ihtiyaç duyulan fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim ve danışmanlık desteği vermek

  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek

  • Doğu Akdeniz merkezli öncü bir altyapı olmak; açık deniz oşinografisi, ulusal yetki alanlarında gözlem ve planlama, inovasyon, strateji

  • Karadeniz araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kalıcı liderlik etmek; Karadeniz Ortak Denizcilik Gündemi (Black Sea CMA), Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilikçilik Gündemi (Black Sea SRIA) ve Uygulama Planı

  • Marmara Denizi’nde iklim ve ekosistem konusunda üretilen araştırma çıktıları ile çözüm geliştirmek; 40 yıllık uzmanlık ve inovasyon, işbirliği odaklı çözümler (dijital ikiz)

  • Teknolojik ürün geliştirme kapasitesini ileri seviyelere taşımak