TÜBİTAK 115Y629 Amaçlar

Ölü ve atık maddelerin organik yapılarının inorganik maddelere geri dönüştürmelerinden dolayı bakteriler birincil üretimden başlayarak son tüketiciye (denizlerde balık, memeli ve kuşlar) kadar uzanan besin ağının tüm öğelerinin popülasyon dinamiklerinin belirlenmesinde ve yüzey tabakalarından derinlere aktarılan organik madde miktarının belirlenmesinde önemli roller oynamaktadırlar.

Akdeniz gibi besin girişi az olan oligotrofik denizlerde bu roller özellikle çok önem taşımaktadır. Ancak bu işleve sahip birçok bakteri türünün kültür edilip laboratuvar ortamında çalışılması günümüzde mümkün değildir. Bu da bu bakterilerin gerçekleştirdiği işlevlerin detaylı çalışılmasını engellemektedir.

Bu kapsamda projede bakterilerin gerçekleştirdiği biyojeokimyasal reaksiyonlar detaylı olarak çalışılmış ve genetik analizler içeren ve bakterilerin kültür edilmesini gerektirmeyen yeni yöntemler kullanarak aşağıdaki amaçlara ulaşılmıştır:

  • Akdeniz'deki biyojeokimyasal döngülerinde önemli rol oynayan bakteri toplulukları tanımlanmış, topluluk yapıları ve bu yapılardaki mevsimsel değişiklikler belirlenmiştir.
  • Yapılan izotop deneyleri ve metatranskriptom çalışması ile bakterilerin aktif metabolizmalarındaki değişimler ortaya konmuştur.
  • Biyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteriler tarafından gerçekleştirilen reaksiyonların hızlarındaki mevsimsel değişiklikleri açıklığa kavuşturmak amacıyla kullanılacak ve sayısal modelleri, yüksek sıklıkta yapılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik gözlemleri birleştiren yeni bir yöntem geliştirilmiştir.