Erdemli Zaman Serisi

DEKOSİM projesi kapsamında uzun süreli gözlem altyapısı çok önemli bir yer tutmaktadır. Bundan dolayı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar incelenmiş, uzun süreli gözlem araştırmalarına temel olacak şekilde aynı bölgelerde toplanmış veriler derlenmiştir. Özellikle, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün bulunduğu Mersin Körfezi'nde çeşitli kesintilere rağmen 1997 yılından beri kıyıdan 200 metre su derinliğine kadar olan bölgede fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler toplanmıştır.

Şekil 1. ODTÜ DBE yerleşkesi açıklarında yer alan istasyonda 1997-2004 yılları arasında toplanmış sıcaklık verileri

 

DEKOSİM projesi kapsamında bu mevcut veri setinin daha düzenli ve hassas şekilde devam edilmesinin sağlanması için "Erdemli Zaman Serisi" (Erdemli Time Series - ETS) programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında kıyıdan 200 metre su derinliğine kadar olan bir profil boyunca, sırasıyla 20, 50, 75, 100, 125, 150, 175 ve 200 metre su derinliklerine karşılık gelen sekiz istasyonda haftalık olarak su kolonundaki fiziksel parametreler ölçülmektedir. En açıkta yer alan istasyon kıyıdan yaklaşık 15 km uzaklıkta yer almaktadır. Doğu Akdeniz'in genel su döngüsünü dik kesen olan bu uzun profil boyunca düzenli olarak akıntı ölçümleri alınmaya başlanacaktır. Fiziksel parametrelerin yanısıra aylık periyodlarda kimyasal ve biyolojik parametreler için 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 ve 200 metre su derinliklerinden su örneklemesi yapılacaktır.

 

Şekil 2. Erdemli Zaman Serisi istasyonları