Vizyon-Misyon

VİZYON

Deniz ekosistem, iklim değişikliği ve sürdürülebilir mavi ekonomi araştırmalarında; sağlıklı ekosistemler, iklim değişikliğine uyum ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunda yönetim tavsiyelerinde uluslararası düzeyde öncü bir merkez olmak

 

MİSYON

Bölgesinde, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde insanı ve doğayı etkileyen büyük zorluklara yönelik mükemmeliyet düzeyinde iklim ve deniz ekosistem gözlem, araştırma ve planlamaları yapmak, sağlıklı ve sürdürülebilir denizler için yenilik (inovasyon) ve stratejiler geliştirmek, iklim değişikliğine uyum ve çözüm önerileri geliştirmek, sağlıklı deniz ekosistemleri ve sürdürülebilir bir mavi ekonomi için çalışma bulgularını karar vericiler ve son kullanıcılar ile paylaşmak, deniz ekosistem ve iklim değişikliği konusunda eğitim verip toplumda farkındalık yaratmak