Şamandıra Gözlem Sistemi

DEKOSİM proje kapsamında Karadeniz ve Akdeniz'de uzun süreli ve sürekli ölçüm yapmak amacıyla iki adet şamanıra sistemi kurulacaktır. Şamandıra sistemlerinden bir tanesi Karadeniz'de Sinop önünde, diğeri Akdeniz'de, Mersin'de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesi önüne kurulacaktır. Kıyıdan 5 mil açıkta, yaklaşık 100 metre su derinliğine kurulacak olan sistem üzerinde yüzey, 10, 20, 30, 50, 75 ve 100 metrelerde ölçüm yapacak algılayıcılar yer almaktadır. Tüm algılayıcılar sıcaklık ve iletkenlik (tuzluluk) ölçmektedir. Yüzey, 50 ve 100 metrelerdeki alıcılar çözünmüş oksijen ölçebilmektedir. Ayrıca yüzeyde klorofil ve bulanıklık ölçümü yapılacaktır.

Şamandıra sistemini taşıyan kablo aynı zamanda indüktif modem taşıyan algılayıcılardan yüzeydeki yüzdürücüye veri iletiminde kullanılmaktadır. Yüzdürücü üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca meteorolojik ölçüm cihazları kurulacaktır. Meteorolojik veriler gerçek zamanlı olarak D-OMGI web sayfasından yayınlanacaktır. Oşinografik verilerden elde edilecek ürünler dekosim.ims.metu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.  

Oşinografik Veriler

Dosya Açılamadı