Argo

Argo Nedir ? ODTÜ Argo programı Argo Programının Önemi


 

Türkiye denizlerinde ilk Argo yüzücüsü 2002 yılında ODTÜ-DBE, Marine Hydrophysical Institute (Sivastopol/Ukrayna) ve Washington Üniversitesi (ABD) ortaklığında Karadeniz'e bırakılmıştır. Bunu takip eden dönemdeKaradeniz'e toplam yedi adet argo yüzücübırakılmıştır. Bu çalışmanın detaylarına http://flux.ocean.washington.edu/metu/ adresinden ulaşılabilinir.

 

DEKOSİM projesi kapsamında ise Türkiye denizlerinde uzun süreli ve sürekli akıntı ve fiziksel parametrelerin ölçülmesi için, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle alınan altı adet argo cihazından dört tanesi Karadeniz'e, iki tanesi ise Akdeniz'e bırakılmış, uydu aracılığı ile ölçüm sonuçları alınmaya başlanmıştır. Tüm argo yüzücülerin üzerinde sıcaklık, iletkenlik (tuzluluk), basınç ve çözünmüş oksijen ölçen algılayıcılar vardır.

 

Her türlü hava koşulunda sorunsuz çalışabilen argo yüzücüler, hava şartlarının her zaman olumlu olmadığı Karadeniz için çok uygun ölçüm araçlarıdır. 1980'lerden itibaren hızlı sanayileşmenin ve endüstrileşmenin ciddi ekosistem değişimlerine yol açtığı Karadeniz'de üst sınırı mevsimsel olarak 150-200 metre derinlik arasında değişen  bir oksijensiz (anoxic) su kütlesi bulunmaktadır. Bunun üzerinde yer alan oksijen bakımından yeterli tabakanın genişlemesi/daralması canlılar açısından hayati önem taşımaktadır. Argo yüzücülerin yıl boyu belli periyotlarda su kolonu boyunca ölçtükleri çözünmüş oksijen miktarını sürekli gözlenmesi Karadeniz'de ekosistem ve balıkçılık açısından çok önemlidir.

 

Dekosim kapsamında 2013 yılında denize bırakılan argo yüzücülerinin bırakılma yerleri ve rotaları