Yapılan işbirlikleri

-

DEKOSİM projesinin ana amaçlarından birisi kurulan gözlem ve izleme sistemlerinden veri elde etmek ve bu veriden üretilecek olan bilginin ve teknik altyapının Türkiye'de deniz ile ilgili  kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile paylaşılmasıdır.

Bu amaçla özellikle ilgili devlet kurumları ve üniversiteler ile işbirliğinin geliştirilmiş ve bugüne kadar yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alınmıştır:

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde kurulacak şamandıra sistemlerinin üzerine meteoroloji istasyonları yerleştirilecektir.
  • DEKOSİM kapsamında kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı imkanlarını kullanılarak İstanbul Teknik Üniversitesive ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Ltd. ile beraber TÜBİTAK projesi önerisi verilmiş ve proje kabul edilmiştir.
  • DEKOSİM altyapısının destek vereceği, Yakındoğu Üniversitesi ile (KKTC) ODTÜ'nün beraber önerdikleri jeopolitik önemi yüksek Kıbrıs-Türkiye arası ekosistem ve iklim değişimlerinin araştırılacağı TÜBİTAK projesi kabul edilmiştir.
  • DEKOSİM ile Alman COSYNA merkezi ile işbirliği için görüşülmüş, 2014 yılı içinde TÜBİTAK ikili işbirliği projesine başvurma kararı alınmış, proje önerisi yazılmaya başlanmıştır.
  • Yeni nesil ekosistem modelleme teknikleri kullanarak ekosistem sağlığının yanı sıra denizlerimizden sağlanan sosyo-ekonomik faydayı da gözeten balıkçılık yönetim seçeneklerinin geliştirilmesi için  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak  TÜBİTAK destekli DEKOYÖN projesi yürütülmektedir.
  • Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ve ODTÜ-DBE ortaklığı ile oluşturulmuş ve Türkiye Akdeniz sahillerinde mikro-plastik kompozisyonu ve miktarının belirlenmesi, mikro-plastiklerin deniz ürünlerinde olası biyolojik birikimi ortaya konulmasını amaçlayan proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.