Sıvı Fazda Elemental Ölçüm

-

 

Sıvı Fazda Elemental Ölçüm Laboratuvarı

    

PERKİNERMER NEXİON 350X ICP-MS Spektrometre

 

ICP-MS cihazı ile sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı ve hassas şekilde ölçülmesine olanak sağlayan yeni teknolojik  analiz cihazıdır.  Lityum'dan Uranyum'a kadar elemental ölçümler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında  isotop oranları ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. 

Deniz bilimlerinde organik ve inorganik besin tuzları türleşmesi ortaya çıkarılıp, atmosfer ve denizlerde mikro besin tuzların belirlenerek deniz ekosistemindeki birincil üretime olası etkilerinin saptanacaktır.

 

"Türkiye'de İlk kez deniz suyunda çözünür mikro elementler ölçülecektir"