İyon Kromatografisi Ölçüm

 

İyon Kromatografisi Ölçüm Laboratuvarı

    

ICS-5000 (DIONEX) and 9000 D (URG)

 

DEKOSİM projesi kapsamında  alınan iyon kromatografi cihazı ile sürekli anyon, katyon, partikül ve gaz ölçümleri yapılacaktır. Bu sayede filtre tabanlı ve sürekli ölçümlerin birbirleri ile kıyaslanması ve bölgedeki partikülden gaza kadar suda çözünebilir iyonların dönüşüm bilgilerinin elde edilmesine olanak sağlamaktadır.