Proje Hakkında

 

Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından şimdi Kalkınma Bakanlığı olarak hizmet veren Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) 2012 yılında verdiği altyapı proje desteği ile kurulmuştur. Proje ile Türkiye denizlerinde uzun süreli ve sürekli gözlem kapasitesinin arttırılması ve bunlardan elde edilen verilerin iklim ve ekosistem araştırmalarında kullanması hedeflenmektedir.

 

Türkiye'nin deniz ekosistem ve iklim araştırmalarında bilimsel açıdan Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için oluşturulan bu merkezin Türkiye'deki deniz ile alakalı tüm kurum ve kuruluşlara bilgi ve altyapı desteği sunmaya başlamıştır. Sabit / hareketli gözlem sistemlerinden ve oşinografik zaman serilerinden  elde edilen verilerden geliştirilen ürünler dekosim.ims.metu.edu.tr adresinden son kullanıcılarla sunulmaktadır.

 

ODTÜ-DBE, 40 yıldır yürüttüğü araştırmalarla tüm denizlerimizin yapısı ve işleyişi üzerine çok önemli veri ve bilgi birikimi oluşturmuştur. Bunun yanında araştırmacı kadrosunun deneyimleri ve işbirlikleri yoluyla  küresel araştırmaların etkili bir parçasıdır. DEKOSİM kapsamında oluşturulan altyapı sayesinde önemli bir kapasite artışına gidilmiş, bunun sonucu olarak özellikle Avrupa'dan birçok önde gelen kurum ile yeni işbirlikleri geliştirilmiştir. Bu bilgi birikimi ve kapasite artışı sayesinde birçok AB projesi konsorsiyumuna dahil olunmuş, ayrıca iki proje çağrısında konsorsiyum lideri olarak yer alınmıştır. Aynı şekilde Türkiye içinde birçok kamu kuruluşu, üniversite ve sanayi ile yeni işbirliklerine gidilmiş, bu çabaların sonucu olarak önerilen üç TÜBİTAK araştırma projesi kabul edilmiştir.

 

 

Interest Areas  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün DEKOSİM projesi kapsamında kurulmakta olan altyapı sayesinde çalışma yapılması planlanan ilgi alanları.

Siyah noktalar ODTÜ-DBE'nin bugüne kadar yaptığı istasyonları, saru yıldızlar kurulmakta olan şamandıra sistemlerinin yerlerini, beyaz çizgiler ise deniz seferleri sırasında su kolonundan sürekli ölçüm alınacak rotaları göstermektedir.