Dekosim

-

Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Şimdi Kalkınma Bakanlığı olarak hizmet veren Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT), 2012 yılında verdiği altyapı desteği ile kurulmuştur. Türkiye'nin deniz ekosistem ve iklim araştırmalarında bilimsel açıdan Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için oluşturulan bu merkezin Türkiye'deki deniz ile alakalı tüm kurum ve kuruluşlara bilgi ve teknik altyapı desteği sunması amaçlanaktadır.

Dekosim kapsamında Türkiye denizlerinde uzun süreli ve sürekli ölçüm alabilecek gözlem sistemleri oluşturulmaktadır. Bu gözlem sistemleri arasında zaman serileri, akıntılarla sürüklenen pasif ölçüm cihazları (Argo yüzücü) ve şamandıra sistemleri bulunmaktadır.

Oşinografik zaman serileri belli periyotlarda denizde aynı noktada yerinde ölçüm alma çalışmalarıdır. Bu kapsamda Mersin, Erdemli'de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesi önünde bir zaman serisi (Erdemli Zaman Serisi) başlatılmıştır. 1997 yılında aynı yerde üç istasyonla başlanan bir zaman serisini devam ettirecek şekilde  sekiz istasyondan belli periyotlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçüm yapılmaktadır.

Argo yüzücüler  denizlerde, istenilen derinliklerde ki akıntılarla pasif olarak sürüklenen, belli periyodlarda su kolonunun fiziksel profilini çıkartabilen cihazlardır. Dekosim kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında Argo yüzücüler'den dört tanesi Karadeniz'e, iki tanesi Akdeniz'e bırakılmıştır. Uydu aracılığı ile bu cihazlardan gelen  veriler  herkesin kullanımına açıktır.  

Yine DEKOSİM kapsamında sabit bir noktada, sabit derinliklerde, çok kısa zaman aralıklarında oşinografik ve meteorolojik cihazlarla donatılmış  şamandıra sistemleri  tasarlanmıştır. Şamandıralardan birincisi 2014 Ekim ayında ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin beş deniz mili açığında yaklaşık 100 metre derinliğe kurulacaktır. Bu sistemin testleri tamamlanınca ikinci sistem Karadeniz'de Sinop açıklarına yerleştirilecektir.