Argo Programının önemi

-

Küresel değişim ve bu değişimin bölgesel yansımaları gün geçtikçe daha da artan bir endişe yaratmaktadır. Denizlerimizin küresel boyuttaki değişikliklere nasıl tepki verdiği büyük bir merak konusudur. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, deniz seviyelerinin yükselmesi,  canlıların ölümü veya göçü bu değişikliklerin bazı sonuçlarıdır. Değişen denizlerin  sürekli olarak  gözlemlenmesi gerekmektedir. İşte bu noktada Argo yüzücüler kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra deniz ve atmosfer tahminlerinin yapılmasında sürekli veri akışı gerekmektedir. Argo bu noktada da devreye girmektedir. Argo altyapısı, UNESCO tarafından desteklenen Dünya İklim Araştırma Programı (World Climate Research Programme),  Küresel Okyanus Veri Asimilasyon Deneyi  (Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE)) ve Küresel Okyanus Gözlem Sistemi (Global Ocean Observing System (GOOS)) 'ne büyük katkılarda bulunmaktadır. Özellikle ulaşılması zor ve maliyetli olan bölgelerde bugüne kadar başarıyla hizmet veren Argo profilleyicileri sayesinde daha önce bilinmeyen birçok bilimsel veri elde edilmiş ve yayınlanmıştır. Argo'lar kullanılarak yapılan bütün bilimsel çalışma ve yayınların listesine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.argo.ucsd.edu/Complete_float_bib.html

Sürekli veri akışı sağlayan Argo profilleyicileri başlangıçta sadece CTD içermekteydi. Ölçebildikleri veriler sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve akıntılar hakkında bilgi sağlıyordu. Günümüzde , gelişen sensör teknolojisi sayesinde Argo'lar fiziksel oşinografinin dışında da ölçümler yapabilir hale gelmiştir. Bunlara örnek olarak bazı kimyasal ölçümler (Çözünmüş oksijen, nitrat, pH gibi) ve biyolojik (Klorofil-a) ölçümler verilebilir. Böylelikle Argo'lar tam anlamıyla bir deniz ölçüm sistemi haline gelmiştir.

Deniz araştırmalarında yerinde ölçümlerin gerekliliği şüphe götürmez bir gerçekliktir. Ancak gemilerle yapılan bilimsel seferler son derece maliyetli (yakıt, personel, gemi bakım masrafları vb..) olmakla birlikte hava muhalefeti olan bölgelerde oldukça zor olabilmektedir.