Argo Nedir?

Argo, iklim, ekosistem ve oşinografik araştırmalar için okyanus ve denizlerde sürekli yüksek kalitede sıcaklık ve tuzluluk ile akıntı ölçümleri toplamayı hedefleyen bir programdır. Veriler Argo yüzücüsü adı verilen, önceden belirlenmiş derinliklerde ki akıntılarla sürüklenen, belli periyodlarda su kolonunun profilini çıkartmayı sağlayan cihazlar tarafından toplanmaktadır.

 

ARGO NASIL ÇALIŞIR?

Argo yüzücülerin en önemli özelliği, kendi kendine istenilen zaman aralıklarında istenilen derinliklere inip çıkabilmesidir. Bu inip çıkma hareketini hacmini ve dolayısıyla yoğunluğunu değiştirerek gerçekleştirir. Argo yüzücü yükselmek için hacmini arttırmakta, batmak için ise hacmini azaltmaktadır. Hacmi artırmak için içinde depolanan mineral yağını bir hidrolik pompa vasıtasıyla altına entegre edilmiş esnek bir kesenin içine pompalayarak ve dolayısıyla keseyi şişirerek gerçekleştirir. Aynı şekilde hacmi azaltmak için bu kesenin içindeki yağ geri çekilmektedir.

 

2000 metre derinliğe kadar inebilen Argo yüzücüler üzerlerinde standart olarak sıcaklık, iletkenlik ve basınç ölçebilen algılayıcılar taşır. Cihaz denize bırakıldıktan sonra daha önceden programlanmış olan derinliğe iner. Bu sürüklenme derinliğinde cihaz yine önceden programlanmış olan süre kadar akıntılarla sürüklenir. Bu sürenin sonunda yine önceden programlanmış olan derinliğe iner ve yukarı doğru çıkmaya başlar. Yukarı çıkarken üzerindeki algılayıcılar deniz kolonun fiziksel özelliklerini ölçer. Deniz yüzeyine ulaşan cihaz topladığı verileri uydular aracılığı ile veri merkezine iletir. Bu veriler işlenip kalite kontrolü yapıldıktan sonra internet üzerinden ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulmaktadır.

 

Argo Nasıl Çalışır?

 

 

Uluslarlarası Argo programı kapsamında yüzücülerin denizlere bırakılmasına 2000 yılında başlanmıştır. Başlangıç hedefi olan 3000 aktif cihaza 2007 yılında ulaşılmıştır. Ocak 2014 itibariyle dünya denizlerinde 3600'den fazla Argo bulunmaktadır.

 

Argos

 

Argo, ismini mitolojiden almaktadır. Mitoloji'de Argo,  Altın Post'u arayan İason (Jason)'un yola çıktığı geminin adıdır. Gemide yer alanlara da Argonot ismi verilmektedir. NASA'ya ait olan bazı uydular da Jason-1, Jason-2 şeklinde adlandırlımıştır. Bu uydulardan elde edilen veriler sıklıkla Argo verileriyle birlikte kullanılmaktadır. Mitolojide Argo'nun Altın Post arayışındaki Jason ve beraberindekileri taşıması gibi, günümüzde de Argo yüzücüler, Jason uydularından alınan verilerle beraber kullanılarak bilimsel araştırmaları ileri taşımaktadır.

 

Jason and the Argonots